توجه! حداقل مبلغ سفارشی در فروشگاه بذرسرا 100 هزار تومان بوده و مبالغ کمتر از آن قابل ارسال نمی باشد
سبد خرید
افزودن اجناس دیگر به سبد
ارسال با پست : پیشتاز
35000


جمع کل :
35000 تومان