لیست بذر سبزیجات


بذر شاهی

بذر سبزیجات

بذر شاهی
4750 تومان
بذر تره

بذر سبزیجات

بذر تره
4750 تومان
بذر ریحان بنفش

بذر سبزیجات

بذر ریحان بنفش
4750 تومان
بذر شوید

بذر سبزیجات

بذر شوید
4750 تومان
بذر جعفری

بذر سبزیجات

بذر جعفری
4750 تومان
بذر مرزه

بذر سبزیجات

بذر مرزه
4750 تومان
بذر خرفه

بذر سبزیجات

بذر خرفه
4750 تومان
بذر اسفناج

بذر سبزیجات

بذر اسفناج
4750 تومان
بذر تربچه

بذر سبزیجات

بذر تربچه
4750 تومان
بذر گشنیز

بذر سبزیجات

بذر گشنیز
4750 تومان
بذر ریحان سبز

بذر سبزیجات

بذر ریحان سبز
4750 تومان
بذر کاهو

بذر سبزیجات

بذر کاهو
4750 تومان
بذر نعناع فلفلی

بذر سبزیجات

بذر نعناع فلفلی
4750 تومان
بذر نعناع

بذر سبزیجات

بذر نعناع
4750 تومان
بذر پونه

بذر سبزیجات

بذر پونه
4750 تومان
بذر کرفس

بذر سبزیجات

بذر کرفس
4750 تومان
بذر شنبلیله

بذر سبزیجات

بذر شنبلیله
4750 تومان
بذر خیار بوته ای

بذر سبزیجات

بذر خیار بوته ای
4750 تومان
بذر پیازچه

بذر سبزیجات

بذر پیازچه
4750 تومان
کود رشد برای گل و سبزی

بذر سبزیجات

کود رشد برای گل و سبزی
4750 تومان
بذر کالیش

بذر سبزیجات

بذر کالیش
4750 تومان
بذر چغندر لبویی قرمز

بذر سبزیجات

بذر چغندر لبویی قرمز
4750 تومان
بذر آفتابگردان شمشیری

بذر سبزیجات

بذر آفتابگردان شمشیری
4750 تومان
بذر گل کلم بنفش

بذر سبزیجات

بذر گل کلم بنفش
4750 تومان
بذر جعفری فر

بذر سبزیجات

بذر جعفری فر
4750 تومان
بذر رازیانه

بذر سبزیجات

بذر رازیانه
4750 تومان
بذر کرویز

بذر سبزیجات

بذر کرویز
4750 تومان
بذر اسفناج تیغ دار

بذر سبزیجات

بذر اسفناج تیغ دار
4750 تومان
بذر بادمجان مشکی درختی

بذر سبزیجات

بذر بادمجان مشکی درختی
4750 تومان
بذر گوجه غول قرمز بوته ای

بذر سبزیجات

بذر گوجه غول قرمز بوته ای
4750 تومان
بذر فلفل دلمه ای ارغوانی

بذر سبزیجات

بذر فلفل دلمه ای ارغوانی
4750 تومان
بذر فلفل پاپریکا زرد

بذر سبزیجات

بذر فلفل پاپریکا زرد
4750 تومان
بذر فلفل چارلستون میکس

بذر سبزیجات

بذر فلفل چارلستون میکس
4750 تومان
بذر فلفل قلمی تند الوان

بذر سبزیجات

بذر فلفل قلمی تند الوان
4750 تومان
بذر بیبی ذرت میکس

بذر سبزیجات

بذر بیبی ذرت میکس
3000 تومان
بذر باقلا ریز

بذر سبزیجات

بذر باقلا ریز
4750 تومان
بذر فلفل چارلستون زرد

بذر سبزیجات

بذر فلفل چارلستون زرد
4750 تومان
بذر کدو ببری گرد

بذر سبزیجات

بذر کدو ببری گرد
3000 تومان
بذر کدو پای نارنجی

بذر سبزیجات

بذر کدو پای نارنجی
3000 تومان
بذر ریحان ایتالیایی

بذر سبزیجات

بذر ریحان ایتالیایی
4750 تومان
بذر فلفل همدانی سبز

بذر سبزیجات

بذر فلفل همدانی سبز
4750 تومان
بذر فلفل تند قرمز

بذر سبزیجات

بذر فلفل تند قرمز
4750 تومان
بذر تربچه میکس

بذر سبزیجات

بذر تربچه میکس
4750 تومان
بذر ترب هندوانه ای

بذر سبزیجات

بذر ترب هندوانه ای
4750 تومان
بذر ترب سیاه گرد

بذر سبزیجات

بذر ترب سیاه گرد
4750 تومان
بذر ترب سفید کشیده

بذر سبزیجات

بذر ترب سفید کشیده
4750 تومان
بذر خیار درختی خاردار

بذر سبزیجات

بذر خیار درختی خاردار
4750 تومان
بذر ترب سفید گرد

بذر سبزیجات

بذر ترب سفید گرد
3000 تومان
بذر برگ چغندر رنگی

بذر سبزیجات

بذر برگ چغندر رنگی
4750 تومان
بذر پیاز زرد

بذر سبزیجات

بذر پیاز زرد
4750 تومان
بذر لوبیا بنفش

بذر سبزیجات

بذر لوبیا بنفش
3000 تومان
بذر خیار سوپر رویال

بذر سبزیجات

بذر خیار سوپر رویال
4750 تومان
بذر بادمجان سفید دلمه ای

بذر سبزیجات

بذر بادمجان سفید دلمه ای
3000 تومان
بذر بادمجان سفید قلمی

بذر سبزیجات

بذر بادمجان سفید قلمی
3000 تومان
بذر ذرت رنگی میکس

بذر سبزیجات

بذر ذرت رنگی میکس
3000 تومان
بذر خیار سبز هیبرید

بذر سبزیجات

بذر خیار سبز هیبرید
4750 تومان
بذر کنگر فرنگی

بذر سبزیجات

بذر کنگر فرنگی
4750 تومان
بذر فلفل دلمه ای میکس

بذر سبزیجات

بذر فلفل دلمه ای میکس
4750 تومان
بذر اورنج بری

بذر سبزیجات

بذر اورنج بری
4750 تومان
بذر کاهو ژاپنی

بذر سبزیجات

بذر کاهو ژاپنی
4750 تومان
بذر لوبیا ارغوانی نودلی

بذر سبزیجات

بذر لوبیا ارغوانی نودلی
4750 تومان
بذر کدو حلوایی نارنجی

بذر سبزیجات

بذر کدو حلوایی نارنجی
4750 تومان
بذر بیبی ذرت مشکی

بذر سبزیجات

بذر بیبی ذرت مشکی
4750 تومان
بذر بادمجان دلمه ای

بذر سبزیجات

بذر بادمجان دلمه ای
4750 تومان
بذر فلفل دلمه ای مشکی

بذر سبزیجات

بذر فلفل دلمه ای مشکی
4750 تومان
بذر فلفل دلمه ای سبز

بذر سبزیجات

بذر فلفل دلمه ای سبز
4750 تومان
بذر فلفل دلمه ای نارنجی

بذر سبزیجات

بذر فلفل دلمه ای نارنجی
4750 تومان
بذر فلفل دلمه ای زرد

بذر سبزیجات

بذر فلفل دلمه ای زرد
4750 تومان
بذر فلفل دلمه ای قرمز

بذر سبزیجات

بذر فلفل دلمه ای قرمز
4750 تومان
بذر گوجه فرنگی آبدار

بذر سبزیجات

بذر گوجه فرنگی آبدار
4750 تومان
بذر گوجه چری مشکی درختی

بذر سبزیجات

بذر گوجه چری مشکی درختی
4750 تومان
بذر لوبیا میکس

بذر سبزیجات

بذر لوبیا میکس
4750 تومان
بذر کدو خورشتی

بذر سبزیجات

بذر کدو خورشتی
4750 تومان
بذر بادمجان

بذر سبزیجات

بذر بادمجان
4750 تومان
بذر ریحان ابلق

بذر سبزیجات

بذر ریحان ابلق
4750 تومان
بذر بیبی ذرت زرد

بذر سبزیجات

بذر بیبی ذرت زرد
4750 تومان
بذر کلم قمری سبز

بذر سبزیجات

بذر کلم قمری سبز
4750 تومان
بذر فلفل کائنو

بذر سبزیجات

بذر فلفل کائنو
4750 تومان
بذر مارچوبه سبز

بذر سبزیجات

بذر مارچوبه سبز
4750 تومان
بذر ذرت رنگی 90%

بذر سبزیجات

بذر ذرت رنگی 90%
4750 تومان
بذر ذرت رنگی 80%

بذر سبزیجات

بذر ذرت رنگی 80%
4750 تومان
بذر ذرت رنگی %70

بذر سبزیجات

بذر ذرت رنگی %70
4750 تومان
بذر ذرت رنگی %50

بذر سبزیجات

بذر ذرت رنگی %50
4750 تومان
بذر بیبی اسفناج

بذر سبزیجات

بذر بیبی اسفناج
4750 تومان
بذر پیاز قرمز

بذر سبزیجات

بذر پیاز قرمز
4750 تومان
بذر هویج رنگی

بذر سبزیجات

بذر هویج رنگی
4750 تومان
بذر ذرت سفید

بذر سبزیجات

بذر ذرت سفید
4750 تومان
بذر ذرت حنایی

بذر سبزیجات

بذر ذرت حنایی
4750 تومان
بذر ذرت مشکی

بذر سبزیجات

بذر ذرت مشکی
4750 تومان
بذر ذرت بلال

بذر سبزیجات

بذر ذرت بلال
4750 تومان
بذر لوبیا سبز نودلی

بذر سبزیجات

بذر لوبیا سبز نودلی
4750 تومان
بذر کلم بروکلی

بذر سبزیجات

بذر کلم بروکلی
4750 تومان
بذر شلغم

بذر سبزیجات

بذر شلغم
4750 تومان
بذر فلفل پاپریکا قرمز

بذر سبزیجات

بذر فلفل پاپریکا قرمز
4750 تومان
بذر باقلا درشت Broad Bean Seed

بذر سبزیجات

بذر باقلا درشت Broad Bean Seed
4750 تومان
بذر تره فرنگی

بذر سبزیجات

بذر تره فرنگی
6500 تومان
بذر فلفل تند سبز

بذر سبزیجات

بذر فلفل تند سبز
4750 تومان
بذر کلم رومانسکو

بذر سبزیجات

بذر کلم رومانسکو
4850 تومان
بذر بامیه سبز

بذر سبزیجات

بذر بامیه سبز
4750 تومان
بذر کلم برگ قرمز

بذر سبزیجات

بذر کلم برگ قرمز
4750 تومان
بذر کلم برگ سفید

بذر سبزیجات

بذر کلم برگ سفید
4750 تومان
بذر استویا

بذر سبزیجات

بذر استویا
5500 تومان
بذر ذرت شیرین

بذر سبزیجات

بذر ذرت شیرین
4750 تومان
بذر گل کلم

بذر سبزیجات

بذر گل کلم
4750 تومان
بذر هویج زرد

بذر سبزیجات

بذر هویج زرد
4750 تومان
بذر کدو ستاره ای میکس

بذر سبزیجات

بذر کدو ستاره ای میکس
4750 تومان
بذر فلفل شیرین پا بلند

بذر سبزیجات

بذر فلفل شیرین پا بلند
4750 تومان
بذر پیاز سفید

بذر سبزیجات

بذر پیاز سفید
4750 تومان
بذر ریحان سیاه

بذر سبزیجات

بذر ریحان سیاه
4750 تومان
بذر هویج

بذر سبزیجات

بذر هویج
4750 تومان
بذر نخودفرنگی

بذر سبزیجات

بذر نخودفرنگی
4750 تومان

بذر سبزیجات

به دنبال بذر سبزیجات برای کاشت سبزی خوردن هستید ؟ حتما بخش بذر سبزیجات بذر سرا را چک کنید. اگر به دنبال کاشت بذر سبزیجات در تراس ، باغچه ، گلدان و یا مزرعه خود هستید آدرس را درست آمده اید. انواع بذر سبزیجات از تره ، جعفری و گشنیز گرفته تا شوید و مرزه در بذر سرا موجود بوده و با اطمینان از کیفیت آنها می توانید تهیه کرده و در محل مورد نظر خود تحویل بگیرید.

کاشت بذر سبزیجات ارگانیگ یم فعالیت هیجان انگیز هم برای شما و هم برای خانواده تان است که نکات آموزنده بسیاری در زمینه جهان هستی و همچنین مراحل رشد گیاهان برای کودکان دلبندتان به همراه خواهد داشت. 

بذر سرا توعی بی نظیر از بذر سبزیجات را در فروشگاه خود عرضه می کند که متناسب با ذوق و سلیقه و همچنین نیاز خود می توانید نسبت به خرید بذر سبزیجات مورد نظرتان اقدام نمایید.

تمامی بذر های عرضه شده در بذر سرا از با کیفیت ترین بذر های ایرانی و خارجی گرفته شده است و بدون نگرانی و با اطمینان از کیفیت بی نظیر آنها می توانید بهترین بذر سبزیجات را از ما تهیه کنید.

بسته بندی بذر سبزیجات ارگانیک

بذر سرا بذر سبزیجات را در بسته بندی های کاملا محافظت شده در برابر نور و رطوبت آماده نموده و جهت جلوگیری از هر گونه له شدگی بذر ها آن ها را در پاکت های حبابدار و یا کارتن های فم دار برای مشتریان ارسال می نماید

خرید بذر سبزیجات

برای خرید بذر سبزیجات از بذر سرا ما چندین روش مختلف را پیشبینی نموده ایم که با استفاده از آنها می توانید برای خرید بذر سبزیجات مورد نظرتان اقدام کنید

1- خرید اینترنتی به وسیله کلیک روی دکمه خرید و افزودن بذر سبزیجان مورد نظرتان به سبد خرید و تکمیل مشخصات ارسال سفارشتان

2- از طریق تماس تلفنی با شماره 09394072587 و ثبت سفارش توسط همکارانما در واحد فروش

3- از طریق شبکه های اجتماعی تلگرام و واتساپ


سبد خرید

سبد خرید خالیست


جمع :
0 تومان
چرا خرید از بذر سرا ؟

بیش از 8 سال است که با عرضه مرغوبترین بذر ها همراه شما هستیم.

تمامی بذر های عرضه شده در بذرسرا قبل از عرضه تست شده و در صورت داشتن استاندارد های لازم در فروشگاه بذرسرا برای شما عرضه می شوند.

تحویل سالم و فوری سفارشات حداکثر در 48 ساعت کاری برای تهران و 72 ساعت کاری در شهرستان ها.

پیگیری سفارش